Yksi, yhtenäinen ja riittävä perusturva Suomeen

Erityisesti huonoina aikoina poliittiset arvovalinnat paljastavat, kenen etua poliitikot ajavat ja miten paljon poliitikot muiden hyvinvointia arvostavat.

Tänään rahan tekemisen moraali, oikeudenmukaisuus ja yhteisvastuu ovat kokeneet Euroopan laajuisen pörssiromahduksen. On kauhistuttava nähdä, kuinka moni poliitikko on Suomessakin valmis hylkäämään lähimmäisensä ja toteuttamaan raakaa, eriarvoistavaa ja epäoikeudenmukaista politiikkaa. Taantuman ja elvytyksen varjolla julkisia peruspalveluitamme heikennetään, maksullistetaan ja kaupallistetaan sekä viimesijaista perusturvaamme leikataan.

Hallituksen vihreäksi nimeämä veropolitiikka hämmentää: se rankaisee suhteessa eniten pienituloisia, sen tarkoituksenakaan ei ole aikaansaada pysyvää muutosta kohti kestävämpää kehitystä, vaan sitä käytetään ennen kaikkea paikkaamaan epäoikeudenmukaisten, vain rikkaimmille myönnettyjen veroaleiden ja verohelpotusten jälkeensä jättämää aukkoa.

Hallituksen harjoittaman veropolitiikan seurauksena ruoka, asuminen, sähkö, lämmitys ja joukkoliikenteen taksat vievät ensi vuonna entistäkin suuremman osan jokaisen suomalaisen tuloista. Erityisesti hallituksen verolinjaukset lisäävät lapsiperheiden, pitkäaikaistyöttömien, pitkäaikaissairaiden ja pienituloisten eläkeläisten taloudellista ahdinkoa. Sinivihreä Suomi on myös tutkijoiden mukaan ottanut reippaita askelia kohti yhteiskuntaa, jossa työtätekevienkin köyhyys syvenee.

Lihavat tai laihat vuodet eivät ole muuttaneet sinivihreän oikeistohallituksen suuria linjoja. Ennen taantumaa ja sen aikana erityisesti lasten ja nuorten toimeentulo-, terveys- ja hyvinvointieroja on poliittisilla päätöksillä räikeästi kasvatettu.

Siksi köyhimmillä asuinalueilla elävillä lapsilla on kymmenen vuotta lyhyempi eliniän odote kuin vauraammilla alueilla asuvilla. Tämä tutkitusti siksi, että perusturvan jälkeenjääneisyys ja poliitikkojen arvovalintoina tekemät lyhytnäköiset leikkaukset terveydenhuollossa, päiväkodeissa ja kouluissa leikkaavat köyhimpien lastemme ja nuortemme hyvinvointia pysyvästi.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja yhdenvertaisuudesta piittaamatonta toimintaa kuvaavaakin osuvasti se, että erittäin nolona päätöksenä köyhyyden vastaiselle vuodelle Kokoomus, Keskusta, Vihreät ja Rkp yksimielisesti päättivät leikata kaikista syrjäytyneimpien nuorten viimesijaista perusturvaa viidenneksellä tai jopa 40 prosentilla.

En ymmärrä, missä kuplassa hallituspuolueiden poliitikot elävät, jos he voivat kuvitella, että ihminen mitenkään selviää neljällä eurolla vuorokaudessa.

On ihmisten aliarvioimista, että toimeentulotukileikkauspäätöksen kanssa samaan aikaan eräät hallituspuolueista julistautuvat seuraavissa vaaleissa perusturva- ja perustulopuolueiksi. Hallituspuolueiden teothan puhuvat räikeästi aivan toista.

Arvoisa puhemies,

hallitus on myös epäonnistunut työllisyyspolitiikassaan. Liian moni nuori jää edelleen ilman koulutus-, harjoittelu- tai työpaikkaa. Liian monen suomalaisen kohdalla hallitus sallii pitkäaikaistyöttömyyden syvenevän.

Hallitus hokee, että työ on parasta sosiaaliturvaa. Silti hallitus laiminlyö oman velvollisuutensa edistää työllistymistä.

Yksityissektorin ulkoistaessa ihmisiä työpaikoilta hyvä hallitushan olisi pohtinut, miten julkinen sektori säilyttää ja luo työpaikkoja. Mutta sinivihreä hallitus on toiminut juuri päinvastoin. Se on hampaat irvessä pitänyt kiinni tuottavuusohjelmastaan ja ulkoistanut ja jättänyt palkkaamatta väkeä.

Hallituksen tuottavuusohjelmaksi nimeämä henkilöstön vähennysohjelma ei ole kansantaloudellisesti kannattavaa. Se on syventänyt työttömyyttä. Se on edistänyt harmaata taloutta, kun kiinnijäännin riski on pienentynyt. Ja se on lisännyt veronmaksajien kustannuksia, kun pelkästään valtionhallinnon ostopalveluiden määrä on lisääntynyt viidenneksellä.

Sinivihreä hallitus on valmis menettämään inhimillistä pääomaa syventämällä työttömyyttä. Sinivihreä hallitus on myös valmis kääntämään selkänsä jopa 14 miljardin euron verotuloille vain, koska hallitus jääräpäisesti pitää kiinni julkisen sektorin alasajoideologiastaan.

Tulokset osoittavat, että hallitus harjoittaa epäjohdonmukaista politiikkaa, joka murentaa hyvinvointivaltion ydintä tavalla joka syrjäyttää ja lisää kustannuksia.

Arvoisa puhemies,

Sinivihreä hallituksemme haluaa Kataisen suulla todistaa, että keskellä ahneuden aiheuttamaa talouskriisiä markkinoita ei voi säädellä ylikansallisilla pelisäännöillä, keinottelijoita ei voi vastuuttaa teoistaan tai Irlannin kaltaiseen epäterveeseen verokilpailuun ei ole mahdollista puuttua.

On suorastaan sairasta, että oikeistohallituksemme on kuitenkin valmis jättämään ihmisten perusturvan ja hyvinvoinnin samojen markkinoiden hoidettavaksi.

Vasemmisto ei tätä hyväksy. Vasemmisto ei voi hyväksyä sinivihreää veropolitiikkaa ja tulonjakoa, jossa suurimman verotaakan kantavat vähiten ansaitsevat ja keskituloiset, jossa hylätään eniten apua tarvitsevat ja palkitaan kerta toisensa jälkeen ne, jotka kaikista vähiten kantavat yhteiskuntavastuuta.

Mielestämme juuri nyt on luotava yksi, yhtenäinen ja riittävä perusturva ensiaskeleena kohti perustuloa. Mielestämme juuri nyt peruspalveluidemme saatavuutta, saavutettavuutta ja maksuttomuutta on vahvistettava. Ja mielestämme juuri taloudellinen murros on oikea aika remontoida verotuksemme sellaiseksi, että kaikkea tuloa palkoista osinkoihin verotetaan samojen periaatteiden mukaisesti ja aidosti progressiivisesti.

Vasemmiston mielestä juuri nyt on aika osoittaa solidaarisuutta kaikkia maailman köyhiä kohtaan ja kantaa vastuuta ilmastonmuutoksen hillinnästä. Mielestämme hallituksen epäoikeudenmukaisesta ja epäekologisesta veropolitiikasta ei saa edes viherpesulla inhimillisesti ja ekologisesti kestävää.

Vasemmiston mielestä ympäristöverotuksen on oltava sellainen, että se on sosiaalisesti oikeudenmukaista ja että ympäristövero tekee itse itsensä tarpeettomaksi. Meistä ympäristöverotuksella on muutettava pysyvästi käyttäytymistä, tuotantoa ja kulutusta ympäristöystävällisemmäksi, mutta samalla varmistettava, ettei pienituloisimpien verotaakka käy sietämättömäksi.

Vasemmiston mielestä kansantaloudellisesti kestävää politiikkaa tehdään vain siten, että ketään ei jätetä yksin, että turvaverkot ovat olemassa kaikille niitä tarvitseville ja että kannamme kaikki vastuuta toisistamme maksukykymme mukaan.

Oikeudenmukaisemman politiikan tekeminen ei ole mahdotonta, se vaatii vain tekoja. Siksi Vasemmiston eduskuntaryhmä päinvastoin kuin hallitus esittää leikkauksia sotakaluston hankintaan sekä korotuksia perusturvaan ensi vuoden budjettiin. Ja siksi esitämme myös lisärahoitusta keskeisimpiin peruspalveluihimme.

Lisätietoja: Minna Sirnö, gsm. 050 511 3127

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille