Kansalaisten suora vaikuttaminen avain uuteen politiikkaan

Oma äänimäärä 1100 vajaaseen 700:ään. Oman porukan vaalityö oli uutta ja avointa. Löydettiin paljon positiivista energiaa ja uusia toimintamalleja ja ajatuksia. Siksi tappion nieleminen on niin karvasta.
Perussuomalaisten ensimmäinen näyte yhteistyökyvystä oli jo allekirjoitetun sopimuksen rikkominen ennen kuin muste ehti kuivua. Heidän rynnistyksensä ja uudenlaisen politiikan aloittaminen tarkoitti liittoutumista ja asettumista turvallisesti rkpn, kokoomuksen ja sdpn siipien suojaan. Vaihtoehto, että pienryhmät olisivat jättäneet jälkensä valintoihin, jäi tekemättä.
Poliittinen kulttuuri on muuttunut, vaikka politiikan kiemurat jatkuvat.
Ihmisten heikko kiinnostus politiikkaan on varmaan kaikkien poliittisten puolueiden huoli. Osaltaan juuri kabineteissa tehdyt poliittiset liitot ja sopimukset vallan jaosta, ovat omiaan etäännyttämään ihmisiä politiikasta – miksi oikein äänestää kun mikään ei muutu?
Kansalaisten suora vaikuttaminen on avain myös uuteen politiikkaan. Tarvitaan erilaisia kansanäänestyksiä, eri kohderyhmien etujen ajamista kansalaisfoorumeissa – ihmisiä tarpeineen ja ongelmineen on opittava aidosti kuulemaan – ei vaan kuuntelemaan.
Monet yhteiskunnalliset asiat ovat edelleen monimutkaisia ja usein totuus on jotain muuta kuin asioista irrotetut osiot. Poliittinen keskustelu on pikemminkin näillä osioilla nokittelua kuin kokonaisuuksien ymmärtämistä.
Talouden vaikeina aikoina kunnissa ajaudutaan leikkaamaan palveluita, säästetään ihmisille tärkeitä palvelurakenteista ja jätetään kehittämättä niitä ennaltaehkäiseviä toimia, jotka säästävät tulevaisuudessa.
Perheiden tukeminen ja monipuolisen palveluverkon luominen lasten kasvuvaiheessa on ehkä kaikkein oleellisin ennaltaehkäisevä työ joka tehdään tai ollaan tekemättä kunnissa. Perheiden kohtaaminen lapsen syntymän jälkeen kotona, perhetyön jatkaminen mikäli tarpeen, estää monen lastensuojelutapauksen syntyä. Ja jos se yhden syrjäytyneen nuoren hinnaksi on laskettu se miljoona, niin tuolle työlle on laskettavissa arvo.
Kuntien talousarvioista puuttuu osio jossa ennaltaehkäisevälle työlle olisi asetettu jokin arvo – mitä merkitsee, että lapsi saa olla ensimmäiset kolme vuotta kotona tai pienissä perheenomaisissa ryhmissä, mitä tarkoittaa, että ihmisillä on mahdollisuus harrastaa itselleen tärkeitä asioita ja että lapset ja nuoret voivat osallistua harrastuksiin taloudellisesta asemastaan huolimatta? Mitä virikkeellinen vanhuus on, miten tuetaan mahdollisuutta asua ja elää omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Millaisia toimia nämä kunnilta edellyttää?  Harvan kunnan talousarvioesityksissä näitä pohditaan tai perusteellaan niitä investointeina tulevaisuuteen. 
Kuntaliiton tietojen mukaan kodin ulkopuolisiin lastensuojelusijoituksiin kului 10 vuotta sitten 250 miljoonaa euroa. Viime vuonna summa oli jo 620 miljoonaa euroa.
Kotikaupungissani Vaasassa lastensuojeluun käytettiin 4,2 miljoonaa euroa, noin 70 euroa per asukas. Korkein lähialueen lastensuojelun summa oli jopa 223 euroa asukasta kohden.
Pohjalaiskunnista vain Seinäjoki ja Vaasa tuottavat palveluja itse. Muut kunnat ostavat lastensuojelupalvelunsa. Ei ihme, että tästä on tullut yksi ihmiskaupan himottu kohde. Jokainen ymmärtää pienet perhekodit ja vähän isommatkin yhteisöt, mutta kansainväliset hoivayritykset jotka ovat valloitusretkellä lastensuojelun herkällä alueella, ei saa hyväksyntää. Ihmisten palveluiden rakentaminen hoivabisneksen varaan on leikittelyä ihmisten kustannuksella ja edustaa nykyaikaista ihmiskauppaa.
Hyvinvointiin ja ihmisten jaksamiseen on panostettava. Mielestäni on vakavasti otettava uudelleen esiin vaatimus työn jakamisesta. Kuusituntinen työpäivä, 35-tuntinen työviikko ja ihmisten henkilökohtaisten tarpeiden huomioiminen erilaisissa elämäntilanteissa, ovat vaatimuksia joilla ihmisten jaksamista voidaan tukea. Avoin ja ennakkoluuloton, ihmisten aitoja tarpeita ja odotuksia kuunteleva keskustelu on avattava – näihin asioihin ei kellään ole valmista ja yksiselitteistä vastausta – tarvitaan vuoropuhelua ja kokeilevia, rohkeita ratkaisuja. 

 

 

 

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille