Rauhan Eurooppa luonut hyvinvointia

Raskasta aikaa se oli niillekin, jotka selvisivät noista vuosista vammautumatta taistelukentällä tai jotka hoitivat tehtävänsä kotirintamalla. Olihan niukkuutta kaikesta ja huoli läheisistä.

Ja sodan jälkeinen jälleenrakennus merkitsi rankkaa uurastusta. Oli korjattava tuhoutunutta, oli asutettava siirtoväki.

Sen jälkeen Suomi on kuitenkin saanut rauhassa vaurastua, olemme saaneet kehittää omaa yhteiskuntaamme.

Luulen, että harva niistä, jotka sota-aikaan elivät parhaimpia vuosiaan, saattoivat edes kuvitella millaiseksi Suomi sotaa seuraavina vuosikymmeninä kehittyisi. Lujan perustan sille loivat sota-ajan sukupolvet.

Nykysuomalaisten onni on, että Euroopassa eivät diktaattorit enää jaa maita keskenään omiin etupiireihinsä. Se aika on täällä jäänyt peruuttamattomasti taakse.

Toisen maailmansodan raunioille luotiin täysin erilainen Eurooppa, sellainen Eurooppa joka on kyennyt välttämään uuden suursodan. Sen ansiosta mekin olemme säästyneet niiltä kauhuilta.

Ensimmäisestä maailmansodasta toipunut Eurooppa ei päässyt niin vähällä, vaan se päätyi uuteen sotaan parikymmentä vuotta myöhemmin. Nyt asiat ovat toisin.

Olemme saaneet elää rauhan kautta pitkään. Vain Jugoslavian hajoaminen toi hetkeksi sodan kumun Eurooppaan. Silti Jugoslaviasta irronneet valtiot opettelevat jo elämään rauhassa keskenään.

Rauhan aika on antanut meille suomalaisille mahdollisuuden kehittää päivähoitoa, perusopetusta ja kansanterveyttä. Yliopisto- ja korkeakouluverkko on laajentunut koko maahan. Työttömyysajan ja vanhuuden turvaa on voitu parantaa.

Meidän on syytä muistaa kiitollisina niitä sukupolvia, joiden uhrauksille nykyinen hyvinvointimme perustuu.

Sodassa invalidisoituneet ihmiset ovat saaneet elää pitkää rauhan aikaa ja olla mukana siitä yleisessä elintason ja hyvinvoinnin nousussa, jonka Suomi on kokenut viime vuosikymmeniä.

Tämä ei kuitenkaan riitä. Siksi on perusteltua laajentaa sotainvalidien oikeutta laitoshuoltoon ja lisätä sotaveteraanien kuntoutusmäärärahaa.

Lisätietoja: Annika Lapintie 050 511 3156

 

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille