Sote-uudistus toteutettava nyt

Valitettavasti edes kissa ei elä pelkistä kehuista. Järjestelmä, jossa köyhä mies kuolee kymmenen vuotta rikasta miestä nuorempana, ei ole kunnossa. Eikä se ole kunnossa, jos maaseudun ihminen ei pääse ajoissa lääkäriin, koska lääkäriä ei ole. Suomalainen julkinen terveydenhuolto uhkaa eriarvoistua ja rappeutua. Siksi se  on uudistettava.

Mitä me vasemmistoliitossa sitten haluamme sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukselta?

Ensiksi: hoitoon terveyskeskuksiin on päästävä jonottamatta niin kaupungeissa kuin maallakin.

Toiseksi: on huolehdittava, että kukaan ei jää ilman hyvää hoitoa siksi, että on köyhä. Terveyskeskusmaksut on poistettava ja yksityisen terveydenhuollon sv-korvaukset siirrettävä asteittain vahvistamaan julkista terveydenhuoltoa.

Kolmanneksi: jokaisen suomalaisen on saatava sairastuttuaan taloudellisesta asemastaan tai asuinpaikastaan riippumatta parasta mahdollista hoitoa jo ennen kuin henki lähtee. Siksi perusterveydenhuollon ja terveyskeskusten toimintakykyä on parannettava. Terveyskeskuksista on vaivihkaa tullut julkisen terveydenhuoltomme heikoin lenkki, vaikka niiden pitäisi olla sen vankin kivijalka.

Tähän heikkouteen iskee imukärsänsä veroa kiertävä, pääomasijoittajien omistama, yksityinen terveysbisnes. Sen käynnistämä julkiseen terveydenhuollon vyörytys voidaan pysäyttää vain rakentamalla kunnat riittävän vahvoiksi vastaamaan tähän haasteeseen.  Kunta, joka ei pysty palkkaamaan lääkäriä kuntalaisia hoitamaan, tuskin pysty vastaamaan kunnan muistakaan perustehtävistä.

Perusterveydenhuollon aseman parantaminen edellyttää myös raja-aitojen poistamista perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välistä.  Potilaiden on päästävä terveyskeskuksista viivytyksettä ja pompottelematta sairaalaan silloin, kun todellinen tarvis on. Siksi hoitotakuun enimmäisodotusaika on laskettava kuudesta kolmeen kuukauteen.

Liian pieni väestöpohja ei mahdollista erikoissairaanhoidon ja etenkään sen päivystyksen tehokasta ja vaikuttavaa järjestämistä eikä rahoittamista. Myös siksi tarvitaan väestöpohjaltaan riittävän vahvoja kuntia. Jos ja kun niitä ei synny tarpeeksi, on turvauduttava sote-alueisiin. Samalla on kuitenkin pidettävä huolta, että perusterveydenhuolto tuotetaan lähipalveluina terveyskeskuksissa ja sitä koskeva päätöksenteko tapahtuu lähidemokraattisesti. Vahva väestöpohja turvaa eikä vaaranna näiden tavoitteiden toteutumisen.

Me vasemmistossa emme näe mitään syytä, miksi sote-uudistusta ei pystyttäisi tekemään. Perusasioista vallitsee laaja yksimielisyys ja tarjolla on asiantuntijaryhmän parikin käyttökelpoista mallia. Mistä siis kiikasta? Poliittisesta päätöksenteosta. Sote-uudistus kytkettiin hallitusneuvotteluissa liian vahvasti kuntauudistuksen vahvoihin peruskuntiin. Sen seurauksena on ajauduttu poliittiseen pattitilanteeseen.

Jos vasemmisto olisi saanut tämän mallin rakentaa, niin valmista olisi tullut jo ajat sitten. Poliittinen arvovalta, pisteiden keruu ja mahdollinen vaalimenestys eivät saa koskaan olla tärkeämpiä kuin kaikille yhtäläisesti kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.

Meille vasemmistossa tämä arvovalinta on selvä. Sote-uudistusta ei voi eikä saa jättää ajelehtimaan tuuliajolle. Se on toteutettava nyt eikä joskus tulevaisuudessa. Me kaikki, jotka kannamme huolta hienon suomalaisen julkisen terveydenhuollon tulevaisuudesta, tiedämme ja tunnustamme sen.  
Olemme tulossa viimeiselle rajalle: säilyykö hyvinvointivaltio ja sen kulmakivenä toimivat julkiset palvelut vai uhrataanko nekin valta- ja vaalitaistelun alttarille. Vasemmisto ei ole valmis uhraamaan julkisia palveluita, vaan taistelee järkevän mallin rakentamisen ja julkisten palveluiden puolesta sekä hallituksessa että sen ulkopuolella. Järjen on voitettava!

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille