Transaktiovero on keinottelun verottamista

 

Arvoisa herra Puhemies

Keskustelussa oleva Euroopan Unionin rahoituskehykset vuosille 2012-2020 on ymmärrettävästi Suomelle erityisen tärkeä. Epäonnistumisen seurauksia ei halua, edes ajatella.

Suomen hallituksen esittämä 135 miljardin euron leikkaustavoite EU:n budjettiin on perusteltu, sillä Suomen asema nettomaksajana on kiistaton ja korostunut kuluvalla rahoituskaudella. Suomen neuvottelutavoitteet ovat totta kai kansallisesti mutta myös EU:n tulevaisuuden kannalta oikeat. Suomen oma kansallinen tiukka budjettikuri olisi toivottavaa myös EU:ssa.

Arvoisat edustajatoverit

Tässä yhteydessä on haluan tuoda esiin sen, että Suomen on EU:ssa entistä enemmän on painotettava varojen käytössä tehokkuutta ja tuloksellisuutta.

Nyt en puhu niinkään väärinkäytöksistä vaan siitä, että muodollisesti oikein käytettynäkin varoilla pitää saada tulosta aikaan.

EU käyttää sen verran paljon rahaa, että ei ole yhdentekevää se, miten sitä käytetään.

Joskus suomalaisessakin keskustelussa kuule harmiteltavan, että EU-rahaa uhkaa jäädä käyttämättä, kun pitäisi puhua siitä, miten sillä rahalla saataisiin eniten aikaan.

Arvoisa Puhemies

Arvoisa Puhemies on todettava, että valtioneuvoston näkemys Euroopan sosiaalirahasto (ESR) muodostaa olennaisen osan koheesiopolitiikan toteutusta. Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeätä, että sosiaalirahastoa käytetään jäsenmaissa työllisyyden ja koulutuksen sekä köyhyyden ja syrjäytymisen vastaiseen hanketoimintaan.

Koska maatalouspolitiikka on yksi EU:n harmonisoiduimmista politiikan aloista.
Yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteet, toimenpiteet sekä mahdollinen kansallinen liikkumavara määritellään EU-tasolla. Tästä syystä käytettävissä olevalla rahoituksella on keskeinen merkitys politiikan sisällön kannalta.

Komission ehdotus sisältää periaatteen maatalouden säilyttämisestä kaikilla Euroopan alueilla.

Tuon ehdotuksen toteutuminen on suomalaisen maatalouselinkeinon, elintarvikeomavaraisuuden ja alkutuotannosta riippuvaisen elintarviketeollisuuden ja sen työntekijöiden kannalta suuri.

Siltä tosiasialta ei pidä sulkea silmiä, että EU:lta Suomeen palautuvista rahoista maatalouden osuus on selkeästi suurin, liki 70 prosenttia. Suomen nettomaksu-aseman kannalta erittäin tärkeä on maaseudun kehittämisrahoitus, jossa Suomi saa selkeästi maksamaansa enemmän takaisin.

Sen tason puolustaminen kuuluukin Suomen kannalta olennaisiin neuvottelukysymyksiin. Silti unohtamatta mihin rahaa käytetään ja miten se parhaiten tuottaa lisäarvoa, ehkä ns. takapihojen kunnostus ei ole kaikkein tärkeintä.

Suomen tulee ehdottomasti vaatia tehostamistoimia, joilla saavutetaan säästö EU:n hallinnossa.

Kansalaismielipide on liikuttavan yksimielinen, että EU:ssa on liikaa, osaltaan surkuhupaisaa byrokratiaa.

Hallintomenojen kasvua ei voida hyväksyä.

Komission negatiivinen suhtautuminen Pohjois- ja Itä-Suomen saavutettavuuteen ja tietoliikenneyhteyksien kehittämiseen liittyvien infrastruktuurihankkeiden rahoittamiseen on pohjoisen harvaan asutun alueen erityishaasteiden kannalta huono asia.

Puheenjohtajamaa ei ole tehnyt muutoksia komission ehdotukseen omista varoista.

Komissio ehdotti luotavaksi kaksi uutta omaa varaa: Finanssitransaktiovero ja uusi alv-pohjainen oma vara.

Nykyisessä neuvottelutilanteessa nämä eivät saa jäsenmailta vaadittavaa yksimielistä kannatusta. Tämä on valitettavaa.

Transaktiovero olisi kuitenkin perusteltu ja käyttökelpoinen keino omien varojen keräämiseksi.

On vaikea ymmärtää, miksi yksi talouden lohko jätetään sillä tavoin verotuksen ulkopuolelle varsinkin, kun nämä taloustoimet ovat mitä suurimmassa määrin irronneet reaalitaloudesta ja ovat merkittävä mittavan epävakauden lähde maailmantaloudessa.

Keinottelu on pantava verolle, kun kerran aidostakin liiketoiminnasta kannetaan veroa.

Meidän Vasemmistossa on ollut vaikea ymmärtää sitä, että Suomen hallitus on jättäytynyt pois siitä ryhmästä, joka haluaa valmistella transaktioveroa otetavaksi käyttöön unionia suppeammalla alueella. Minusta perusteeksi ei riitä Ruotsin poisjäänti.

 

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille