Työllisyyden parantaminen säästöjen ja veronkiristysten edelle

Arvoisa puhemies

Keskustan puheenjohtaja edustaja Sipilä oli aivan oikeassa toivoessaan nykyisen hallituksen jatkavan vaalikauden loppuun. Oli edustaja Sipilän motiivina sitten pieni rimakauhu vaikeiden aikojen ja ratkaisujen edessä tai jokin muu syy, niin totta kuitenkin on, että parempaa hallituspohjaa tuskin on löydettävissä maan asioita hoitamaan edes uusien vaalien kautta

Vaikeista ajoista huolimatta hallitusryhmät pystyivät löytämään ensi vuoden talousarviostakin tyydyttävän ratkaisun, jolla tasapainotetaan tulojen ja menojen epäsuhtaa oikeudenmukaisella tavalla.

Oikeudenmukaisuus ja vaikeimmassa asemassa olevien puolustaminen on sitä, mitä me Vasemmistoliitossa olemme ajaneet niin hallitusohjelmaa laadittaessa kuin sitä toteutettaessakin. Perusturvan historiallinen parantaminen, verotuksen oikeudenmukaisuuden lisääminen, nuorisotakuu, työmarkkinatuen harkinnanvaraisuuden poisto ja vanhuspalvelulaki ovat esimerkkejä tavoitteittemme mukaisista tuloksista.

Arvoisa puhemies

Ensi vuoden talousnäkymät ovat huonommat, kuin hallitusohjelmaa laadittaessa ja tasapainotavaoitteita asetettaessa. Epävarmuus Euroopassa jarruttaa talouskasvua ja meillä se näkyy heikkona vientinä. Lisäksi meillä on rakenteelliset haasteemme it-alan ja metsäteollisuuden hyytymisen vuoksi.

Edessämme on seuraava kehysriihi ja hallituksen puolivälitarkastelu. Ensi torstaina valtiovarainministeriö julkaisee uuden talousennusteensa. Todennäköisesti sen viesti tulee olemaan lähellä Suomen Pankin arviota, joka päätyi suosittelemaan yhden miljardin lisäsopeutusta jo tehtyjen päätösten lisäksi.

Hallitusohjelman tavoitteista ja perälautakirjauksista huolimatta on nyt tarkan harkinnan paikka, mikä on järkevää suhdannetilanteen, pitemmän aikavälin tasapainottamistavoitteen ja rakenteellisten uudistusten toimeenpanon kannalta? On syytä arvioida olisiko nykyisessä taloustiulanteessa kuitenkin järkevämpää laittaa työllisyyden ylläpitäminen ja elvyttävämpi politiikka etusijalle ja tavoitella talouden tasapainoa pitemmällä aikavälillä.

Kertaluontoisilla elvytystoimilla kuten vuokra-asuntotuotannolla, homekoulujen korjaamisella, liikenneverkon parantamisella sekä ympäristötöillä voisimme pitää yllä työllisyyttä nyt, kun korot ovat alhaalla. Kyse olisi sellaisten hankkeiden aientamisesta, jotka joka tapauksessa olisivat lähivuosina edessä. Ei siis pysyvistä lisämenoista, eikä niitä pidä vasemmistoliiton mielestä nähdä velkaantumisen kannalta niin ongelmallisina, kuin pysyvien käyttötalousmenojen lisääminen.

On olemassa vaara, että tässä tilanteessa vain lisäsäästöihin ja veronkorotuksiin keskittymällä heikennetään työllisyyttä ja talouskasvun pohjaa. Tästä vasemmistoliiton eduskuntaryhmä haluaa hallitusta varoittaa.

Arvoisa puhemies.

Yksi suomalainen menestystarina on ollut työmarkkinoiden laaja yhteistyö niin hyvinä kuin heikoimpinakin aikoina. On valitettavaa, että työmarkkinoilla joidenkin työnantajatahojen toimesta ja vähän muuallakin vallitsee nyt syyttämisen ja kovien vaatimusten henki. Puheet palkkojen alentamisesta, eläkeiän nostamisesta ja työajan pidentämisestä vaarantavat laajan yhteistyön mahdollisuudet esimerkiksi työurien pidentämisessä. Eivätkä nämä jyrkät vaatimukset ole perusteltuja edes kilpailukyvyn parantamisen puhumattakaan oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Mitähän nuori akateemisesti koulutettu nuori työtön tai pitkäaikaistyötön miettii työviikon pidentämisvaatimuksista, kun itse ei pääse tekemään edes sitä viikon ensimmäistä työtuntia.

Mitä tarvittaviin tasapainottamistoimin ja rakenteellisiin uudistuksiin tulee, niin meille vasemmistoliitossa tärkeintä on oikeudenmukaisuuden toteuttaminen. Meillähän on ympäristövaikutusten arvioinnit Yvat ja sukupuolivaikutusten arvioinnit Suvat joilla eri päätösten vaikutuksia ympäristöön ja sukupuolten asemaan arvioidaan.

Arvoisa puhemies. Tarvitaan myös Ovat, eli oikeudenmukaisuusvaikutusten arvioinnit kaikissa keskeisissä päätöksissä. Ottakaa arvoisa hallitus Ovaus käyttöön jo seuraavassa kehyspäätöksessä. Tarkastelkaa kaikkia säästö- ja veropäätöksiä, rakenteellisia uudistuksia, lisäpanostuksia ja kaikkia muitakin linjauksia niiden oikeudenmukaisuusvaikutusten kannalta. Tämä on vasemmistoliiton vakava terveinen kehysvalmisteluun.

Arvoisa puhemies. On myös kannettava huolta tulevaisuuden edellytyksistä eikä pidä takertua vain ajankohtaiseen tasapaino-ongelmaan. Tarvitaan panostuksia uuteen suomalaiseen osaamiseen.

Tässä mielessä patenteille ja muille aineettomille oikeuksille kaavailtu verokevennys olisi paikallaan. Tosin joutuu kysymään, tuoko tämän aiheuttama verotulojen vähennys paineita lisäverotulojen keräämiseen toisaalta.

Meillä on varmasti edellytyksiä menestyä nykyistä paremmin matkailussa, puhtaissa elintarvikkeissa, metsäteollisuuden uusissa tuotteissa, ympäristöteknologiassa, meriteollisuudessa, liikenneosaamisessa ja monilla muillakin alueilla. Kokonaiskilpailukyvyn kannalta avainasemassa eivät ole palkat ja työtunnit vaan se, miten yrityksissä kyetään parantamaan olemassa olevia tuotteita, nostamaan kokonaistuottavuutta ja löytämään kokonaan uusia tuotteita ja palveluja. Tähän tarvitaan kasvuun tähtääviä rohkeita yrittäjiä ja tarvitaan osaavaa, motivoitunutta henkilöstöä sekä aitoa hyvää yhteistyötä.

Arvoisa puhemies

Sitten vielä aivan lopuksi haluaisin entisenä telakan pääluottamusmiehenä esittää vakavan vetoomuksen hallitukselle. Tehkää tarvittavat ratkaisut, jotta STX Finland saa 20 000 henkilötyövuotta tarkoittavan laivatilauksen. Se on ratkaisevan tärkeää telakkateollisuuden tulevaisuuden kannalta, mutta tärkeä piristysruiske myös koko Suomen talouden elpymiselle.

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille