Vasemmiston ryhmäpuhe välikysymyskeskustelussa vanhuspalveluslaista

Arvoisa puhemies!

Urho Kekkonen sanoi aikoinaan yöpakkashallituksen nimityspuheestaan, että se oli huonoin puhe, minkä olen ikinä pitänyt eikä asiassa auta yhtään, että se on muiden kirjoittama. Ministeri Guzenina-Richardson, äskeinen puheenvuoronne oli ehkä paras, jonka olette ikinä pitänyt, vaikka se onkin hallituksen yhteisesti kirjoittama.

Puheenne osoitti vakuuttavasti, mikä on hallituksen yhteinen tahto. Se on tahto, joka tarvitaan turvaamaan jokaiselle suomalaiselle hyvä ja arvokas vanhuus ja sen edellyttämä hoiva ja hoito. Viimeistään nyt pitäisi olla selvää, ettei vanhuspalvelulaissa ole kysymys vain mitoituksen desimaaleista eikä vain kotihoidon turvaamisesta tai vain omaishoidon tuesta. Näistäkin toki on kyse, mutta ennen kaikkea kyse on ikääntyvien ihmisten hyvinvoinnin kokonaisuudesta.

Tämä ymmärryksen lisääntyminen tulee todella tarpeeseen. Se asettaa oikeisiin mittasuhteisiin vanhuspalvelulaista viime aikoina käydyn keskustelun. Pelkän julkisuuden varassa eläneille on perustellustikin voinut syntyä käsitys, että koko lain ainoa sisältö on henkilöstömitoitus ja sen valmistelu pelkkää kärhämöintiä. Toki kyse voi olla aidosta tietämättömyydestäkin: kuinka moni tässä salissa lehterit mukaan lukien tiesi ennen äskeistä ministerin puhetta, mitä laissa oikeasti on tarkoitus säätää?

Ministerin kuvaamasta lain kokonaisuudesta nostan esiin vain yhden, mutta sitäkin tärkeämmän asian. Laissa tullaan muun ohella säätämään, että kunnan on järjestettävä yhdessä ikääntyvän henkilön ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa palvelujen tarpeen kartoitus, jonka tulosten pohjalta on laadittava palvelusuunnitelma, jossa määritetään palvelutarpeet ja miten niihin vastataan. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä pitää välttämättömänä, että näin syntyvä oikeus suunnitelmaan kirjattuihin palveluihin, kirjataan erittäin vahvana myös lain pykäliin. Tämän oikeuden toteutuminen mittaa koko vanhuspalvelulain onnistumista merkittävästi enemmän kuin esimerkiksi pelkkä henkilömitoitusten mekaaninen toteutuminen.

Kunnat turvaavat vanhuspalveluiden saatavuuden parhaiten toteuttamalla tulevan vanhuspalvelulain koko sisällön mahdollisimman hyvin. Siis koko sisällön, ei vain henkilöstömitoituksia. On huolehdittava, että palvelutarpeen arvioinnit tehdään kattavasti, palvelusuunnitelmat vastaavat aidosti ikääntyneiden hyvän elämän turvaamisen tarpeeseen ja osaavia vastuuhoitajia on riittävästi huolehtimassa palvelusuunnitelman toteuttamisesta.

Vanhuspalvelulaista on keskusteltu mantran omaisesti ainakin vuodesta 2006, jolloin teimme ed. Martti Korhosen kanssa vasemmistoliiton ryhmäaloitteet lain säätämisestä. Näiden kuuden vuoden aikana parhaan kuulemani puheenvuoron siinä keskustelussa on käyttänyt työkseen vanhuksia hoitanut kuopiolaisrouva, joka vaalipaneelissa kysyi, että eikö Suomessa enää edes pystytä pitämään vanhuksista huolta ilman erillistä lakia.

Valitettavasti näyttää siltä, ettei aina pystytä. Ongelmaksi on muodostunut erityisesti vanhusten laitoshoito. Sitä ei joko ole tarpeeksi tai hoitajien määrässä ja hoidon laadussa on tingitty. Kauniista puheista huolimatta liian monessa toimipaikassa hoitajia on ollut ja on liian vähän. Siksi tarvitaan myös mitoituksia. Lain kirjaukset tulevat yhdessä budjettiriihessä sovitun vastuuttomien vanhuskuntien giljotiinin kanssa pitämään huolen siitä, että sanktioton vastuuttomuus tältä osin päättyy.

Yhtä selvää on, että hoitajien riittävyys ratkaistaan lopulta valtuustoissa, ei budjettiriihessä tai täysistunnoissa. Valtiovalta voi enintään asettaa uhkasakkoja jo muutoinkin köyhille kunnille, mutta hoitajien määristä päättävät kuntien uudet valtuutetut. Kyse on arvovalinnasta ja niin heikko ei ole yhdenkään kunnan talous, etteikö se halutessaan pystyisi turvaamaan vanhuksilleen inhimillistä hoivaa ja hoitoa.

Arvoisa puhemies! Voin luvata, että jokainen Vasemmistoliiton tuleva valtuutettu sitoutuu toimimaan sen puolesta, että 31.12.2014 jokaisessa toimipaikassa on vähintään seitsemän hoitajaa kymmentä hoidettavaa kohti.

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille