Elvyttävä ja työllistävä lisäbudjetti tarvitaan nopeasti

Arvoisa puhemies
Viimepäivinä on puhuttu paljon tietovuodoista. Julkisuuteen vuoti esimerkiksi kansainvälisen valuuttarahaston sisäinen dokumentti, jossa IMF kertoo tehneensä vakavia virheitä Kreikan tukipaketeissa.

Vuodosta käy ilmi, että IMF myöntää leikkauspolitiikan haitallisuuden velkamaiden kansantalouksille. Tätä tosiasiaa Vasemmisto on pitänyt esillä jo vuosia. Lisäksi IMF myöntää tehneensä liian varovaisen arvion Kreikan bruttokansantuotteen kutistumisesta ja työttömyyden kasvusta. Nämähän olivat seurauksia liian kovista leikkauksista.

Hitaampi säästöohjelma olisi IMF:n mukaan auttanut Kreikan taloutta, mutta se ei ollut poliittisesti mahdollinen. Kysymys kuuluu nyt, onko meillä poliittista tahtoa hitaampaan talouden tasapainottamisohjelmaan, joka meilläkin olisi talouden kannalta järkevämpää, kuin työllisyyttä ja talouskasvua hyydyttävä liian tiukka leikkauslinja.

Kaiken viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen. Nyt on tunnustettava se, että kaksi vuotta sitten täysin toisenlaiseen talouden tulevaisuusnäkymään perustuneet talous- ja työllisyystavoitteet eivät ole vaalikaudella toteutettavissa ilman vakavien vaurioiden aiheuttamista pidemmän aikavälin kehitykselle. Työttömyyden alentamistavoite, työllisyysaste tavoite, alijäämän pienentämistavoite ja ikävä kyllä myös velkaantumisen taittamistavoite ovat kariutumassa.

Arvoisa puhemies
Syyt tavoitteiden karkaamisesta eivät ole, kuten oppositio väittää, hallituksen toimissa, vaan pitkittyneessä ja pahentuneessa maailman ja erityisesti Euroopan talouden taantumassa.

Taloudessa tarvitaan nyt pikaista elvytystä. Elvytystoimia tarvitaan ensivuoden budjettiin, mutta välittömästi tarvitaan myös tälle vuodelle elvyttävä ja työllistävä lisäbudjetti. Hyvä, että valtiovarainministeri Urpilainen tätä päivän Helsingin sanomissa lupailikin.

Työttömyyden kasvaessa valtion on investoitava sellaisiin työllistäviin hankkeisiin, jotka olisivat muutenkin lähitulevaisuudessa edessä. Näitä ovat esimerkiksi homekoulujen korjaaminen, muu korjausrakentaminen, raide- ja tieverkon rakentaminen, vuokra-asuntotuotanto, ympäristötyöt ja muuhunkin infraan satsaaminen. Tällaisia hankkeita on pitänyt tärkeänä myös valtiovarainministeriön ylijohtaja Jukka Pekkarinen.

Tarvitaan rohkeutta myöntää leikkauspolitiikan negatiiviset vaikutukset kansantaloudelle sosiaalisten ongelmien kasvamisesta puhumattakaan. Valtion ei tule pelotella liikaa kansalaisia kestävyysvajeella, vaan investoida hyvinvointiin ja työllisyyteen. Tämä on järkevää pitkän aikavälin politiikkaa, joka lopulta tuo myös kestävää kasvua kansantalouteen.

Kestävyysvajeeseen on toki puututtava, sillä loputtomasti emme voi lisätä velkaa. Rakenteellisia uudistuksia tarvitaan, mutta niiden ajoittaminen on ratkaisevan tärkeää. Ei saa tehdä nykyisessä taloustilanteessa toimia, jotka pahentavat työttömyyttä, hidastavat kasvua ja aiheuttavat sosiaalisen eriarvoisuuden ja köyhyyden lisääntymistä. Olemme tyytyväisiä mietinnön ponteen, jossa edellytetään hallitusta kiinnittämään vakavaa huomiota pitkittyvästä taantumasta johtuviin sosiaalisiin ongelmiin eriarvoisuuden ja syrjäytymiskehityksen pysäyttämiseksi ja työttömyyden torjumiseksi

Investoinneilla voidaan myös edistää kotimarkkinoiden kysyntää. Kotimarkkinoiden elpyminen on myös omiaan lisäämään yksityisen sektorin työpaikkoja ja sitä kautta kasvua. Viimeisimmissä talousluvuissa onkin huolestuttavaa kauan työllisyyttä ja talouskasvua ylläpitäneen kotimaisen kulutuskysynnän hiipuminen.

Arvoisa puhemies
Lumet ovat tämänkin kevään osalta sulaneet, mutta Rukan lumilta aikoinaan lähtenyt eläkeiän nostoehdotus ei ole sulanut Keskustan tavoitteista. Keskusta nimittäin esittää vastalauseensa ponnessa eläkeiän nostoa. Vasemmistoliiton mielestä työuria ei pidennetä tehokkaimmin eikä oikeudenmukaisimmin eläkeikää mekaanisesti nostamalla. Tärkeintä on keskittyä puuttumaan keskeltä katkeaviin työuriin. Työn ja perheen yhteensovittamista tulee helpottaa, jotta naisten asema työmarkkinoilla paranee ja työurat pitenee. Miehillä keskeltä katkeavat työurat liittyvät usein miesten huonoon terveyteen. Työurien pidentämiskeskustelussa on tärkeää huomioida sukupuolinäkökulma.

Kysynkin Keskustalta, kuinka monta vuotta haluatte eläkeikää nostettavan? Yhden vuoden? Kaksi vuotta vai enemmän? Lasketteko eliniän odotteen kasvun työeläkejärjestelmän alusta 60 –luvun alkupuolelta viimeisestä eläkeuudistuksesta, vai tästä eteenpäin?

Arvoisa puhemies
Yhteiskunnallisen vakauden, työllisyyden ja talouskasvun kannalta on tuleva työmarkkinaratkaisu tärkeä. Hallituksella ei ole juurikaan veroporkkanoita kauppatavarana, eikä Vasemmistoliitto muutoinkaan pidä parhaana hallituksen vastaantulokeinona pienennettäviä veroratkaisuja. Sen sijaan tulopoliittista kokonaisratkaisua hallitus voisi edistää työelämän laatua ja turvallisuutta parantamalla. Hallitus voisi näyttää voimakkaan vihreää valoa esimerkiksi työntekijöiden ryhmäkanneoikeudelle ja nollasopimusten kieltämiselle.

Arvoisa puhemies
Me Vasemmistossa pidämme tärkeänä, että kehyspäätöksessä suunnataan varoja mm. nuorten koulutukseen pääsyn varmistamiseen ja nuorisotakuun toteuttamiseen. Myönteistä on myös se, että nuorten aikuisten osaamisohjelmaa jatketaan ja nuorten oppisopimuskoulutusta kehitetään. Myös ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja korkeakoulutuksen järjestäjä- ja oppilaitosverkon kehittämistä jatketaan.

Meillä on aivan liian paljon työttömänä nuoria, vaikka Euroopan mitassa olemmekin menestyneet paremmin. Nykyinen työelämä edellyttää monipuolisia valmiuksia ja siksi meille Vasemmistoliitossa on tärkeää, että varmistetaan nuorten valmiudet. On parempi olla hankimassa koulutusta kuin joutua nuorella iällä työttömäksi. Onkin hienoa, että työministeri Ihalainen tuki tänään julkisuudessa Vasemmistoliiton ehdotusta oppivelvollisuuden pidentämisestä.

 

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille