Piirustusharjoitukset eivät riitä

– Piirustusharjoituksista on päästävä todellisiin asiasisältöihin. Korhosen mukaan tärkeintä on kuntien talouden vahvistaminen ja itsenäisen verotusoikeuden turvaaminen.

– Teknisillä karttaharjoituksilla ja rakenne-esityksillä ei kuntien elinvoimaa pelasteta.

– Aluekunnat, jotka tuottavat asukkaiden tarvitsemat peruspalvelut, ovat kuntien tulevaisuuden edellytys.

Kunnissa tarvitaan demokratian kunnianpalautusta. Kunnallisen itsehallinnon säilyttämistä ei saa kuntauudistuksessa unohtaa. Paras-hanke on tuonut kuntiin erilaisia hallintohimmeleitä, jotka ovat vieneet valtaa demokraattisen päätöksentekojärjestelmän ulkopuolelle.

Kunnallishallinnossa on otettava päättäväinen askel terveeseen ja kestävään kuntakehitykseen. Tämä edellyttää, että kunnat tuottavat palvelut kuntalaisille riittävien organisaatioiden voimin. Tehokkaalla palvelutuotannolla kunnat saavat menosäästöjä, jotka ovat suuren luokan asia tulevaisuudessa.

Korhosen mukaan Suomeen on luotava laajempia alueellisia hallintokokonaisuuksia, jotka muodostuvat suurten kaupunkien ympärille. Olennaista on saada kuntien talous ja palvelutuotanto siihen kuntoon, että se kestää myös tulevien vuosikymmenien paineet.

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille