Ilman hyvinvointia ei kestävää taloutta – puhe

Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoro
Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Annika Lapintie
Pääministerin ilmoitus rakenteellisista uudistuksista 4.9.2013

Arvoisa puhemies!

Hallitusohjelman lähtökohdat ovat edelleen yhtä ajankohtaisia kuin hallituksen aloittaessa. Meille tärkeintä on köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen. Tämä tavoite tukee taloutta myös taantuman aikana. Kun yksityinen sektori vähentää kulutusta, on julkisen sektorin sitä vastaavasti lisättävä. Muuten syntyy romahdus, massatyöttömyys ja lama.
Hallitus ei lähtenyt vetämään takaisin hyviä päätöksiään työttömyysturvan, toimeentulotuen ja asumistuen korotuksista. Suurta viisautta on vahvistaa työttömäksi jäävien asemaa ja tehdä mahdolliseksi työn vastaanottaminen ilman, että heti menettää työttömyystuen tai asumistuen.

Työttömyysturvan ja asumistuen suojaosuus on osoitus siitä, että tämä hallitus kykenee vaikeassakin taloustilanteessa parantamaan tuhansien pienituloisten asemaa.

Hallitus on pitänyt huolta myös lasten edusta. Tämä näkyy päivähoidon, esikoulun ja oppivelvollisuuden uudistuksissa. Lasten tasa-arvoisia valmiuksia parantaa se, että esikoulu tehdään velvoittavaksi. Oppivelvollisuuden pidentäminen 17 vuoteen puolestaan tukee nuorisotakuun tavoitteita ja estää nuorten syrjäyttämistä yhteiskunnasta.

Meille tärkeää on, että kaikilla lapsilla säilyy oikeus päivähoitoon. Myös työttömien lapsilla säilyy edelleen tämä oikeus. Niilläkin lapsilla on oikeus puolipäiväiseen hoitoon, joiden isä tai äiti hoitaa pienempää sisarusta kotona.

Lapsen oikeuksia puolustetaan myös kotioloissa, kun kotihoidontuki kohdennetaan molemmille vanhemmille. Isien kannustaminen lastenhoitoon tukee lapsia ja estää naisten syrjäytymistä työelämästä. Työnantajien nuivan suhtautumisen vuoksi on monilla isillä ollut vaikeuksia käytännössä pitää perhevapaitaan.

Pienituloisten naisten toimeentuloa ja siirtymistä työmarkkinoille helpottaa se, että vasemmiston vaatimuksesta puolison tulot eivät enää pienennä työmarkkinatukea.

Kotihoidontuen uudistuksen vaikutuksia on kuitenkin seurattava tarkkaan. Myös yksinhuoltajien ja muiden kuin normiheteroperheiden etu on huomioitava. Kunnilla puolestaan on keskeinen rooli huolehtia päivähoitopaikkojen riittävyydestä.

Arvoisa puhemies,

Vasemmistolle tärkeintä on lopettaa ihmisten eriarvoistaminen. Emme silti myöskään väheksy hallitusohjelman kahta muuta painopistettä. Talouden tasapainottaminen sekä kestävän kasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn luominen on otettava huomioon kaikessa päätöksenteossa. Ne eivät voi kuitenkaan jyrätä hallitusohjelman muita tavoitteita. Ilman hyvinvointia ei ole kestävää taloutta ja ilman kestävää taloutta ei ole hyvinvointia.

Ennen budjettiriihtä julkisuudessa käytiin hurjaa keskustelua rakenteellisista uudistuksista. Jopa oppositiopoliitikot ja lehtien pääkirjoitukset vaativat kaikkien muiden tavoitteiden alistamista julkisen talouden pikaiselle tasapainottamiselle.

Jättileikkaukset olisivat olleet paitsi moraalisesti väärin, myös talouden kannalta lyhytnäköisiä. Suomen talous on yhä Euroopan vahvimpia. Julkinen nettovelka on euroalueen alhaisimpia. Pitkän ajan kestävyysvajetta aiheuttavan ikääntymisen vastapainoksi meillä on poikkeuksellisen suuret eläkerahastot.

Olemassa olevat kilpailukykyongelmamme eivät johdu liian korkeista palkoista tai veroista; esimerkiksi Ruotsissa molemmat ovat meitä korkeampia ja silti taloudella menee hyvin.

Suomen ongelmana on elinkeinorakenteen murros, joka on vienyt työtä elektroniikkateollisuudesta ja puunjalostuksesta ilman, että korvaavaa työtä ja tuotantoa on syntynyt samassa tahdissa tilalle.

Olen todella iloinen siitä, että koko hallitus näkee harmaan talouden torjunnan isona rakenteellisena ongelmana. Nyt on näytettävä, että uudistuksia saadaan myös käytännössä etenemään.

Arvoisa puhemies,

Paniikkiratkaisut suhdanteiden mukana muuttuvien laskelmien perusteella olisivat haitallisia. Varmaa on se, että lähivuosina tulee eläköitymään kymmeniä tuhansia julkisen sektorin työntekijöitä. Jonkin ajan päästä ikääntyminen tulee lisäämään myös palveluiden tarvetta, jolloin palveluihin pitää palkata entistä enemmän työvoimaa.

Emme hyväksy hoitajien, opettajien tai siivoojien vähentämistä. Mutta jotta voimme tulevaisuudessa palkata heitä riittävästi, nykyistä enemmänkin, on meidän uskallettava purkaa rinnakkaisia järjestelmiä ja turhaa byrokratiaa.

Toivomme, erityisesti kuntalaisten takia, että lyhyen tähtäimen puoluepoliittinen valtapeli sivuutetaan silloin, kun kuntarakennetta ja palveluita uudistetaan. Suomessa erikoissairaanhoito on jo nyt huippuluokkaa, mutta ennaltaehkäisevät lähiterveyspalvelut ovat rapautuneita ja eriarvoistavia. Sote- ja kuntauudistukset tarjoavat tärkeän mahdollisuuden uudistaa rakenteita. Koska kunnat ovat palveluiden pääasiallinen järjestäjä, on varmistettava, että niillä on riittävästi sekä rahaa että työvoimaa tulevaisuudessa.

Kuntapäättäjät ovat aina valittaneet samaa asiaa, että valtio antaa kunnille liian paljon velvoitteita ja liian vähän rahaa. Kuntien tilanteeseen hallitus tarjoaa nyt helpotusta vähentämällä niiden velvoitteita miljardilla, kun niiden lakisääteisiä velvoitteita puretaan.

Emme sinänsä vastusta ajatusta purkaa kuntien velvoitteita, mutta suhtaudumme epäillen sen mittaluokkaan. Mistä löydetään miljardilla sellaisia palveluita, jotka eivät ole niin tärkeitä, että niitä velvoitettaisiin järjestämään? Velvoitteiden purku ei saa merkitä palveluiden ja hyvinvoinnin purkua.

Arvoisa puhemies, hyvät edustajatoverit,

Me Vasemmistossa arvioimme asiaa kokonaisuutena uudelleen siinä vaiheessa, kun tiedämme, mitä nämä purettavat velvoitteet olisivat. Peräänkuulutamme samaa vastuullisuutta koko hallitukselta.

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille