Sotelle maakunnalliset tuottamismallit Savo-Karjalaan

Pohjois-Savon Vasemmiston ja Pohjois-Karjalan Vasemmiston piirihallitusten kannanotto 27.8.2014

Sote-järjestämislakiluonnoksen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämismalli luo hyvät edellytykset näiden palvelujen parantamiseen sekä tasavertaisen saatavuuden ja saavutettavuuden turvaamiseen.

Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan Vasemmiston yhteisen näkemyksen mukaan tavoitteeksi tulee asettaa sekä Pohjois-Savoon että Pohjois-Karjalaan molempiin yksi yhteinen koko maakuntaa kattava palvelujen tuottamisvastuualue.

Uudistuksen keskeinen tavoite tulee olla väestön terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden lisääminen ja heikoimmassa sosiaalisessa ja terveydellisessä asemassa olevien asukkaiden aseman parantaminen.

Pääpaino tulevassa uudistuksessa tulee olla lähipalvelujen turvaamisessa ja parantamisessa. Siten turvataan parhaiten eri väestöryhmien yhdenvertaiset palvelut eri kunnissa. Lähipalveluiksi tulee määritellä muun muassa lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotot, kotihoito, neuvolat, kouluterveydenhuolto, vanhuspalvelut, sosiaalityö ja palveluasuminen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tulee tuottaa ensisijassa julkisina palveluina julkisen organisaation toimesta.

Uusi sote-esitys on saatu aikaan laajalla yhteistyöllä. Tämän johdosta Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan Vasemmistosta on luontevaa, että alueellinen jatkotyöskentely tapahtuu laaja-alaisena kuntien, sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden ja puolueiden yhteistyönä. Koska uudistusprosessin aikataulu on kireä, pitää toimeen tarttua viivyttelemättä.

Yhteyshenkilöt:

Markku Ruotsalainen
Puheenjohtaja
Pohjois-Savon Vasemmisto
050 3730 876

Joni Orava
Puheenjohtaja
Pohjois-Karjalan Vasemmisto
044 5396 916

Jouko Nuutinen
Toiminnanjohtaja
Vasemmistoliitto, Savo-Karjala
jouko.nuutinen@vasemmistoliitto.fi
040 764 7688

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille