Posts Categorized: Tiedotteet 2015

Kyllä sitovalle ilmastosopimukselle, ei TTIP:lle

Tiedote 17.10.2015 Eurooppalaisten vasemmistopuolueiden europarlamentaarikkoja, kansanedustajia ja alueellisia sekä kunnallisia valtuutettuja kokoontui tänään Helsingissä Euroopan Vasemmistopuolueen järjestämään ParlaCon-konferenssiin. Vasemmistoliiton kansanedustaja Li Andersson esitteli suomalaista koulutusjärjestelmää, Emilia Tziva Kreikan Syrizasta alusti turvapaikanhakijoiden tilanteesta Euroopassa ja saksalaisen Die Linken europarlamentaarikko Helmut Scholz esitteli vapaakauppasopimusten neuvottelutilannetta. Vasemmistoparlamentaarikot ottivat kokouksessa kantaa Pariisissa joulukuussa järjestettäviin ilmastoneuvotteluihin. He vaativat sitovaa ilmastosopimusta, […]

[ Lue lisää → ]

Harmaan talouden torjunta vahvistaa valtiontaloutta

Kansanedustaja Li Anderssonin tiedote 16.10.2015 Vasemmistoliiton kansanedustaja Li Andersson on jättänyt kirjallisen kysymyksen harmaan talouden torjuntaohjelman jatkosta. Talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuntaohjelmia on annettu vuodesta 1996 lähtien. Torjuntaohjelma on saanut vuotuista erityisrahoitusta 20 miljoonaa, nyt hallitus esittää rahoituksen leikkaamista ensi vuonna. Viime vuonna valtiontalous tienasi ohjelman ansiosta 47,7 miljoonaa rikos- ja verohyötyinä.

[ Lue lisää → ]

Miksi harmaa talous ei kiinnosta hallitusta?

Matti Semi

Kansanedustaja Matti Semin tiedote 16.10.2015 Hallitus leikkaa harmaan talouden torjunnasta, vaikka harmaa talous aiheuttaa merkittävän verovajeen julkiselle taloudelle. Edellisen hallituksen käynnistämä harmaan talouden torjuntaohjelma loppuu vuodenvaihteessa, eikä nykyinen hallitus aio käynnistää uutta ohjelmaa. Lisäksi poliisin talousrikostutkijoiden määrä on vähenemässä merkittävästi.

[ Lue lisää → ]

Jäsenäänestys puolueen puheenjohtajasta

Vasemmistoliiton puoluehallitus on päättänyt, että puolue järjestää neuvoa-antavan jäsenäänestyksen puheenjohtajasta, mikäli ehdokkaita asetetaan enemmän kuin yksi 31.3.2016 mennessä. Äänestys on neuvoa-antava, koska Suomen lain mukaan puoluekokouksen päätösvaltaa ei voi siirtää jäsenäänestykselle.

[ Lue lisää → ]

On arvovalinta ottaa köyhimmiltä

On arvovalinta ottaa köyhimmiltä. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen pitää pienituloisten eläkeläisten kohtelua hallituksen arvovalintana. Muitakin leikkauskohteita olisi, jos välttämättä leikata halutaan. Vasemmistoliitto on mukana välikysymyksessä, jossa hallitukselta penätään syitä eläkkeensaajien kurjistamiseen.

[ Lue lisää → ]

Vasemmiston malli paikalliseen sopimiseen

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän tiedote 15.10.2015 Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä esittää omaa mallia paikalliseen sopimiseen. Puolueen verkkosivuilla julkaistussa mallissa esitetään paikalliseen sopimiseen mallia, jossa yleissitovat työehtosopimukset muodostavat perälaudan. Työelämän jouston lisäämiseksi ryhmä esittää työaikapankkien käyttöönottoa.

[ Lue lisää → ]

Hallituksen on panostettava työllistämiseen

Kansanedustaja Aino-Kaisa Pekosen tiedote 13.10.2015 Hallitus aikoo leikata ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa. Hallitusohjelman mukaan hallitus uudistaa sosiaali- ja työttömyysturvaa tavalla, joka lyhentää työttömyysjaksoja ja alentaa rakenteellista työttömyyttä. Epäselväksi jää, miten tämä tapahtuu.

[ Lue lisää → ]

Ansiosidonnaisen leikkaus lyhytnäköistä oikeistopolitiikkaa

Kansanedustaja Jari Myllykosken tiedote 13.10.2015 Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski arvostelee hallituksen kaavailuja lyhentää ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa. Myllykosken mukaan uudistus lisäisi köyhyyttä, kasvattaisi toimeentulotukimenoja, eikä vauhdittaisi työllisyyden kasvua nykytilanteessa.

[ Lue lisää → ]

Kansanedustajat kysyvät metsähallituslain valmistelun avoimuudesta

Tiedote 13.10.2015 Kansanedustajat Jari Myllykoski (vas.), Hanna Halmeenpää (vihr.), Harry Wallin (sd.), Markus Mustajärvi (vas.) ja Johanna Ojala-Niemelä (sd.) ovat jättäneet kirjallisen kysymyksen maa- ja metsätalousministeri Kimmo Tiilikaiselle metsähallituslain valmistelusta. Kansanedustajat kysyvät, lähetetäänkö laki ministeriöstä lausuntokierrokselle ja miten valmistelun avoimuus taataan.

[ Lue lisää → ]