Vasemmistoliitto julkaisi suuntaviivansa jatkuvan oppimisen yhteiskuntaan – Oikeus oppia niin paljon kuin haluat

Työnkuvat ja työssä vaadittu osaaminen muuttuvat tällä hetkellä nopeasti. Vasemmistoliitto esittää tänään julkaistussa jatkuvan oppimisen mallissaan käytännön keinoja, joilla läpi elämän jatkuvaa oppimista voidaan helpottaa.

Teknologian kehitys ja yhä kiihtyvä digitalisaatio mullistavat suomalaista työelämää. Vasemmistoliiton mukaan Suomi menestyy murroksessa lisäämällä merkittävästi kansalaisten mahdollisuuksia läpi elämän jatkuvaan oppimiseen.

– Osaamisvaatimukset ovat kasvussa käytännössä kaikilla aloilla. Sen takia on tärkeää, että suomalaiset voivat päivittää osaamistaan läpi elämänsä, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoo.

Vasemmistoliiton mukaan osaamiseen liittyvät kysymykset vaikuttavat merkittävästi Suomen työllisyyskehitykseen. Pelkän peruskoulun suorittaneiden keskuudessa työllisyysaste on laskenut 43 %:iin. Suomalaisista yrityksistä 41 % kertoo kohdanneensa vähintään kohtalaisia vaikeuksia löytää osaavaa työvoimaa [1].

Puolueen puheenjohtaja Li Anderssonin mukaan viime viikkoina irtisanomislaista käyty keskustelu onkin jättänyt varjoonsa työllisyystilanteen kannalta tärkeämpiä teemoja.

– Työllisyys ei kasva irtisanomisia helpottamalla. Jos hallitus haluaa lisätä työllisyyttä, on korkea aika panostaa suomalaisten osaamiseen, Andersson sanoo.

Omaehtoinen opiskelu mahdolliseksi työttömyysturvalla

Vasemmistoliitto helpottaisi tilannetta joukolla jatkuvaa oppimista tukevia keinoja. Puolueen mukaan omaehtoinen opiskelu tulisi mahdollistaa työttömyysturvalla ilman TE-toimiston harkintaa. Näin poistetaan tehokkaasti esteitä osaamisen päivittämisen tieltä.

– Ei ole järkevää, että viranomaiset estävät motivoituneita työttömiä hankkimasta lisäosaamista. Jatkossa työn vaihtoehtona ei tulisi nähdä työttömyyttä, vaan uuden oppiminen, Andersson sanoo.

Avataan koulutustarjontaa myös muille kuin tutkintoa suorittaville opiskelijoille

Vasemmistoliiton mukaan jatkuvan oppimisen yhteiskunnassa kaiken tiedon pitää olla mahdollisimman vapaasti saatavilla. Koulutuslaitosten tarjonta on kuitenkin usein rajattu tutkintoa suorittaville, vaikka monilla saattaisi olla tarvetta päivittää omaa osaamistaan itselleen sopivalla tutkintoa pienemmällä kokonaisuudella.

– Korkeakoulujen opetustarjontaa voitaisiin avata myös muille kuin tutkinto-opiskelijoille entistä laajemmin. Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun tarjontaa tulee kehittää ja niiden rinnalle luoda myös avointa toisen asteen ammatillista koulutusta, Andersson linjaa.

Puolue lisäisi jatkuvaa oppimista myös esimerkiksi mahdollistamalla työajan lyhentämisen työn ohessa opiskeleville, tarjoamalla osa-aikaisesti työskenteleville opintoseteleitä, parantamalla toisen asteen koulutusten välistä yhteistyötä ja pidentämällä oppivelvollisuutta.

Pääset tutustumaan vasemmistoliiton jatkuvan oppimisen malliin tästä

Tykkäsitkö artikkelista? Kerro siitä kavereillesi!
Jaa kavereille